Skip to main content

Najważniejsze cechy systemu ERP - analiza na przykładzie systemu firmy ODL

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wydaje się współcześnie niemożliwe bez odpowiedniego wsparcia, jakim są systemy ERP. Są one nieodzowną pomocą w automatyzacji większości procesów, takich jak sprzedaż B2B, zakupy, magazynowanie czy logistyka i wiele innych. Dodatkowo dostarczają one niezbędnych raportów potrzebnych do analizy i trafnego podejmowania decyzji. Dowiedz się jakie są najważniejsze cechy systemu ERP na przykładzie produktu firmy ODL.

 


Czym jest system ERP?

System ERP to narzędzie pozwalające na efektywne zarządzanie wszystkimi działami przedsiębiorstwa. Jest to również rozwiązanie idealne dla wszystkich sieci handlowych, nawet tych posiadających kilkaset oddziałów. Analizując system ERP oferowany przez ODL, możemy wyodrębnić najistotniejsze funkcjonalności, które powinien posiadać tego typu wspomagacz prowadzenia firmy.

Praca z klientem i jego obsługa wymaga od handlowca jak najgłębszego skupienia się na jego potrzebach, dlatego okno POS systemu ERP powinno cechować się ergonomia i intuicyjnością. Również baza danych i dostępne funkcje administracyjne modułu handlowego powinny być zaimplantowane w taki sposób, by dawać możliwość kontroli przepływu towarów a także sprawnego realizowania polityki handlowej . Dla wielu firm również ważne jest realizowanie strategii Omichannel, dlatego też prosta integracja z dostępnymi na rynki platformami e-commerce będzie ogromnym walorem systemu.

Z jakich modułów powinien składać się wydajny system ERP?

Poniżej znajduje się lista modułów, które powinien posiadać każdy wydajny system ERP:
1. Moduł handlu i magazynowania – Polka SQL – przeznaczony jest on do zarządzania oraz realizowania sprzedaży detalicznej i gospodarki magazynowej. Posiada klasyczne funkcje ERP i systemu kasowego, co pozwala na sprawne zarządzenie zadaniami wykonywanymi w sposób detaliczny *między innymi magazynowanie, sprzedaż, obsługa klienta, raportowanie czy reklamacje)
2. Moduł integracji ze sklepem internetowym – dzięki temu modułowi dane o towarach, stanach magazynowych czy systemach lojalnościowych mogą zostać przesyłanie w postaci danych wyjściowych do sklepu internetowego. Zamówienia z kilku sklepów pojawiające się w systemie mogą być realizowane w odpowiednim magazynie, zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami realizacji zamówień.
3. Finanse i księgowość – Ewka SQL – moduł ten ma za zadanie prowadzenie pełnej dokumentacji księgowo - administracyjnej zgodnie z ustawa o rachunkowości. Oprogramowanie łączy wtedy funkcje sprawozdań finansowych oraz rachunkowości zarządczej i analizy, co pozwala uzyskać przekrojową wiedze o finansach firmy.
4. Moduł kadrowo – płacowy – jest to bardzo nowoczesne rozwiązanie pozwalające na pełna obsługę kadrowo – płacową, w tym rejestrowanie danych dotyczących księgowości firmy z pracownikami, US, ZUS, NFZ, GUS oraz PFRON. Umożliwia on więc automatyzację wielu czynności związanych z rozliczaniem listy płac i jej tworzeniem.
5. Mobilny magazynier – Moduł przeznaczony dla pracowników działów logistyki oraz magazynu, który umożliwia sprawne przyjmowanie, wydawanie, przemieszczanie oraz inwentaryzowanie towarów magazynie.
6. Moduł EDI – pozwala on na elektroniczna wymianę dokumentów w standardzie EDI.
7. Platforma B2B – pozwala na równoczesne prowadzenie sprzedaży detalicznej jak i obsługi klientów biznesowych.
8. Moduł SMS – pozwala na automatyczne wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail oraz SMS do klientów.